Midden-Kennemerland

Duurzaam moestuinieren (start in maart)

De cursus wordt verzorgd door Wessel van Schagen, ervaren volkstuinder, tevens oud-docent tuinbouwkunde en biologie. Wessel geeft o.a. aandacht aan de volgende thema’s: vruchtwisseling, de teelt van groente, bloemen en (klein)fruit, zaaien, verspenen en andere teelthandelingen, bemesting en compostering, ziekten en plagen, nuttige en schadelijke organismen.
In de cursus gaat het niet alleen om basisbeginselen van het moestuinieren. Het is ook voor de tuinder die al een paar jaar tuiniert en wat meer wil weten.
De cursus bestaat uit 5 dinsdagavonden en 2 excursies. De cursus start in maart. De data kunnen we nu nog niet vaststellen.

Tijd: 19.30 - 21.30 uur.
Plaats: Clusius College, Oranjelaan 2a, Castricum.
Kosten: voor Groei & Bloei-leden € 62,50 en voor niet-leden € 75,00.

Voor nadere informatie en aanmelding: mailen of bellen naar wessel(at)vanschagen.speedlinq.nl of tel. 072-5330667.