Midden-Kennemerland

Info Cursus beplantingsplan - voorjaar 2020

Afgelopen voorjaar is de cursus Beplantingsplan halverwege gestaakt in verband met de Corona-maatregelen, in de bestaande vorm was het niet mogelijk om 1,5 m afstand te houden.

We hebben de elf deelnemers beloofd de cursus op enig moment voort te zetten wanneer de situatie weer wat normaler is geworden. Ook hebben de deelnemers per mail instructies en informatie ontvangen voor een eventuele afronding op eigen kracht. Mogelijk zal de voortzetting van de cursus komend najaar gebeuren, maar het zal nog een hele kluif worden om dat “Corona-proof” te doen. De cursisten zullen hierover rechtstreeks worden geïnformeerd.

Bart Korf