Midden-Kennemerland

Boek "Het Die" van Jaap de Graaf

Het boek gaat over het Die-gebied, een zowel in cultuurhistorisch als wat natuur betreft waardevol deel van het buitengebied van Heiloo.
Het is te koop voor € 14,95 bij de Historische Vereniging Heiloo en de plaatselijke boekhandels.