Diversen

Vrijwilligers Vacaturebank

Wij zijn (nog steeds) op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden

  • Aspirant bestuurslid
  • Coördinator plantenstekken
  • Coördinator kwekersclub
  • Mede-redacteur “De Nieuwe Stek”
  • Contactpersoonopen tuinen  Beverwijk

Ons bestuur bestaat uit vier personen. Dat is er minstens een te weinig. Daarom willen wij het bestuur aanvullen met een aspirant-lid. Bij een toekomstige mutatie kan het bestuur direct weer compleet worden gemaakt. Het aspirant-lid kan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het bestuur worden benoemd. Het aspirant-lid kan na verloop van tijd al taken op zich nemen om zo geleidelijk ingewerkt te worden.

De taken in het bestuur worden in gezamenlijk overleg verdeeld. Niet onbelangrijk is het te vermelden dat bestuursvergaderingen ook gezellig kunnen zijn.

Voor onze vereniging zijn wij op zoek naar coördinator plantenstekken, een groene duizendpoot die de coördinatie en het vervoer van plantenstekken voor onze vereniging op zich wil nemen. De werkzaamheden bestaan uit het coördineren en inzamelen van plantenstekken die vervolgens op Groei & Bloei-bijeenkomsten als lezingen en (ruil)markten verkocht worden aan leden en niet-leden van onze vereniging.

Het is de bedoeling dat de mensen de plantenstekken bij u vlak voor het evenement inleveren en u zorg draagt voor de aanwezigheid van de stekken op de geplande bijeenkomst. Het betekent dat u voor korte tijd over opslagruimte moet beschikken voor de inzameling van de stekken en over vervoer om de stekken ter bestemde plaatse te krijgen.

Interesse in deze afwisselende en actieve taak?

Voor meer informatie en/of aanmelding kan contact worden opgenomen met secretaris Wessel van Schagen, tel.: 072-5330667,

e-mail: wessel(at)vanschagen.speedlinq.nl

Coördinator kwekersclub

Er zijn ongeveer 10 Groei & Bloei-leden die plantgoed aanleveren voor de PR- en verkoopstand tijdens lezingen, markten en andere evenementen. Deze 10 leden vormen de “kwekersclub”

De coördinator kwekersclub heeft contacten met deze “kwekers”, de organisatoren van de lezingen, de markten, de PR en andere  evenementen. Door zijn contacten met de kwekers is hij op de hoogte van veelzijdigheid van het assortiment, de hoeveelheid van de aanvoer en de kwaliteit van het plantgoed. Groei & Bloei wil ook graag een goed en aantrekkelijk plantensortiment aanbieden. Tevens coördineert hij het vervoer van het plantgoed en voorziet hij de kwekers van Groei & Bloei-etiketten. Daarnaast heeft hij contact met de genoemde organisatoren om deze te informeren over de zending van de kwekers.

Heeft u interesse? Bel of mail Wessel van Schagen en hij zal u alles vertellen wat u wilt weten.

En …….. wilt u ook lid worden van de “kwekersclub”? Plantjes vanuit uw eigen tuin opkweken voor Groei & Bloei? U bent welkom, graag zelfs. (e-mail: wessel@vanschagen.speedlinq.nl; tel.: 072-5330667)

(Mede)redacteur “De Nieuwe Stek”

De (mede)redacteur werkt mee aan het maken van ons afdelingsblad “De Nieuwe Stek”. Het gaat hierbij met name om het vragen en verzamelen van de bijdragen (copy), het (zo nodig) redigeren van teksten, het bijvoegen van foto’s en plaatjes, het verzorgen van de opmaak van ons blad en het onderhouden van de contacten met de drukkerij “de Dijk”. Zij/hij kan te zijner tijd de plaats innemen van Bart Walgemoed die dan na ongeveer 10 jaar het maken van “De Nieuwe Stek” graag aan haar/zijn opvolger wil overdoen.

Zou u dit eens willen doen, laat het dan weten aan Anke van Kruijssen,
e-mailadres: jipanda3(at)ziggo.nl

of Wessel van Schagen: e-mailadres: wessel(at)vanschagen.speedlinq.nl

Contactpersoonopen tuinen Beverwijk

Het open tuinenweekend (OTW) is een jaarlijks terugkerend evenement binnen onze vereniging. We organiseren dit al jaren met succes. Alle woonkernen hebben een contactpersoon die in haar/ zijn woonplaats tuinen bijeenzoekt die willen meedoen aan het OTW. Binnen de vaste commissie is een vacature ontstaan in de kern Beverwik. De commissie komt tweemaal samen, in februari en mei. Daarnaast is er werk te doen in de weken voorafgaand aan de tuinweek. Bent u degene die onze commissie wil komen versterken of wilt u meer weten over deze taak? Neemt u dan alstublieft contact op met Saskia Seynen, voorzitter van de OTW-commissie. Email saskia.seynen(at)quicknet.nl