Midden-Kennemerland

Bestuur

Dico Treskens
waarnemend voorzitter

Secretaris, Anke van Kruijssen
secretaris en jaarprogramma

Cees Stam
Penningmeester

Mariet Bos
Redactie De Nieuwe Stek

Julian de Groot
Ledenadministratie

Wessel van Schagen
Bestuurslid

Geno de By
aspirant bestuurslid

U kunt het huishoudelijk reglement downloaden door op de PDF-file te klikken.