Midden-Kennemerland

MOOI VERWILDEREN VAN DE TUIN

Was deze bomvolle avond het onderwerp van de lezing door de heer  ROMKE VAN DE KAA (vdK).

Steekwoorden bij verwildering: minder/niet maaien, niet bemesten, niet wieden en dankzij de toenemende biodiversiteit zullen meer vlinders, vogels en insecten de tuin bezoeken en/of bewonen.

Na een aantal jaren waarin grond verarming moet worden bevorderd kan een gazon veranderen in een bloemenweide. VdK noemt ratelaar (rhinanthus) zijn geheime wapen: het is 1-jarig uit te zaaien en nog voor het opkomt parasiteert het al op de wortels van gras en klaver, waardoor ruimte ontstaat voor andere groei en bloei.

Talloos waren de prachtige voorbeeld dia’s deze avond. Achtereenvolgens passeerden de revue mengsels met kievits bloemen en tulpen; margrieten, biggenkruid en geel en oranje havikskruid; knoopkruid en pimpernel; ooievaarsbek, salvia’s en vrouwenmantel. Op den duur kunnen zelfs orchissen de kop opsteken, maar ook de wilde orchis is te koop. Als je dan beseft dat deze zich in kalkrijke grond jaarlijks kan verdubbelen kom je met 5 stuks al gauw een heel eind. Vooral de gevlekte en de rietorchis zijn geschikt.

De tuin als geheel is begaanbaar te houden door graspaden te maaien. Bovendien kan men overwegen slechts stroken te laten verwilderen, of bijvoorbeeld alleen in het vroege voorjaar verwildering in het gras toe te laten met pinksterbloemen, krokussen en tulpen. De zichzelf vermeerderende tulp Whitallii zou zich daar goed  voor lenen. Gaat men later in het seizoen wel weer maaien dan zijn accumaaiers niet geschikt. Voor grote oppervlaktes is de 

tulipa Whitallii 

loonwerker met een  zeis machine ideaal. ☺

Met de crocus speciosus, herfstcrocus, kun je desgewenst een 2e lente creëren. In de border zijn woelmuizen er dol op, tussen grasgewas veel minder. Bovendien, zouden er molshopen ontstaan, dan biedt die kale grond mooi ruimte voor bijvoorbeeld de morgenster die in gras niet omvalt.

Tip: zaai weidemengsels niet in één keer, maar in 8-10 keer om de 14 dagen, waarmee de hele zomer bloei kan ontstaan, dus ook tussen de eerder vermelde bollen combinaties.

Na de pauze werd qua verwildering enig gas teruggenomen: niet alle aanwezigen hebben ruimte in tijd en oppervlak om voor de geschetste rigoureuze aanpak te kiezen.

Aan de hand van beelden van landgoed Great Dixter, waar vdK in vroeger jaren met veel plezier gewerkt heeft en ervaring opgedaan, laat hij zien dat meer biodiversiteit ook op kleinere schaal is de realiseren.

Weer passeerden veel meng mogelijkheden: 1-jarig trilgras met prikneus, klaproos en varen (heel geschikt voor schaduw); (schaduw)siergras Bowles Golden grass met hypericum, lysimachia, sleutelbloem, brunnera en vergeet-me-niet; smyrnium en judaspenning; slaapmutsje en wolfsmelk (euph. Characias).

Ook horizontaal tuinieren, met begroeide lage en hogere tuinmuurtjes, leent zich voor verwildering. Net als het dicht laten groeien en bloeien van naden in bestrating: 0,5 cm draagt al bij aan toename van de biodiversiteit t.b.v. de gevleugelde tuinbezoekers.     euph.Characias

Terecht benadrukte vdK dat ook deze vorm van tuinieren, verwildering, een kwestie van geven en nemen blijft met als voorbeeld: meer vlinders in de tuin betekent meer rupsen tolereren.  Zo zal het net als overal in de natuur gaan om een zoeken naar balans en gewapende vrede tussen gewassen en een voortdurende afweging om wel of niet in te grijpen.

Bim Punt