Midden-Kennemerland

Verslag Cees verkerke over de zintuigentuin

Om met de deur in huis te vallen: wat een leuke lezing over wildlife in je tuin.
Cees kwam als jochie van 6 vanuit de stad terecht in de polder. Spelenderwijs leerde hij de vogels daar kennen en al wat er leeft in de sloot. De liefde voor de natuur was geboren. Maar toen diezelfde polder werd veroverd door nieuwbouw ontstond zijn droom om ooit zelf eigenaar te worden van zo’n mooi stuk natuur.
Die kans kwam jaren later toen de buurman ging verhuizen en zijn hectare grond aan hem aanbood. En met de gedachte: wat hebben vogels nodig? begon het groene avontuur.
Nog fijne dezelfde dag kwam een kraan een grote natuurlijke vijver graven en ook werd eromheen met bloemrijk hooi van de Hortus gestrooid en zo werden er verschillende biotopen gerealiseerd.
De vijver trok veel kikkers, salamanders en vogels naar de tuin dus kwam er een vogelkijkhut van waaruit Cees zag hoe de reigers elke 5 minuten een kikker of salamander uit zijn vijver plukte. Of blankvoorntjes en stekelbaarsjes die spontaan gekomen waren, waarschijnlijk doordat er eitjes
aan de poten van de reigers waren blijven hangen.
De Wilde eend broedde er haar nest met 13 eieren uit waarvan de snoek en de kraaien weer een aantal pulletjes opaten. Ook de nijlgans kwam op visite maar bleek zeer agressief te zijn. Ze joegen zelfs de havik uit de buurt weg. Ook de waterhoen vond de vijver met wateraardbei,
egelskop en gele lis een prachtige plek voor haar nest.
Allerlei insecten zijn er te vinden in die vijver: bijvoorbeeld de staafwantsen, de geelgerande waterkever en natuurlijk allerlei waterjuffers en libelles die hun eitjes afzetten in de vijver. Driekwart van hun leven brengen Libelles door in het water. Als larven klimmen ze langs de bladstelen
omhoog en breken open. Hun vleugels, die al die tijd opgesloten hebben gezien in een hele kleine
ruimte , worden opgepompt en gedroogd door de warmte van de zon . Dit moment kan wel een paar uur duren en is het meest kwetsbaarste moment in zijn leven.
Een natuurlijke vijver is een bron van leven en van hard werken. Lisdodde, watergentiaan en een teveel aan zuurstofplanten moet regelmatig weggehaald worden om zicht te houden op wat er allemaal in en om de vijver gebeurd.
En dan op een dag ziet Cees een ijsvogeltje bij de vijver. Meteen besluit hij een wand te maken waar ze kunnen broeden. Ijsvogels graven een 100cm lange gang met aan het eind een broedkamer. De uitgekomen jongen gaan meteen op verkenning rondom een straal van 200 meter van het nest en binnen 5 dagen moeten ze op zoek naar hun eigen territorium. Niet alle nestjes komen uit want de bruine rat, de vijand van de ijsvogel, rukt op in de tuin van Cees omdat de
nieuwbouw steeds dichterbij komt. Toch liet Cees ons prachtige foto’s zien hoe de ijsvogel in zijn tuin leeft.
De tuin die nu 20 jaar oud is bestaat uit verschillende biotopen. Er zijn gespiegelde borders, verschraalde bloemenweides, ommuurde tuin, en veel windsingels en takkenrillen.
Geen wonder dat hier plaats is voor uilen, groene specht, egels, wespen, vleermuizen, roerdomp, muizen, bunzing, grauwe vliegenvangers , bijen en nog heel veel meer.
Cees liet ze allemaal de revue passeren en trakteerde ons op leuke weetjes en mooie beelden van 4 seizoenen wildlife in zijn tuin.
Jolanda