Midden-Kennemerland

Vacatures Groei & Bloei Midden-Kennemerland

Vacatures
Mercedes Docter vervult de rol van vice voorzitter alweer geruime tijd.  Het zou heel fijn zijn als zij de voorzittershamer kan overdragen en zich enkel hoeft te richten op al haar andere taken die zij uitoefent voor onze afdeling en voor zowel het rayon als voor de landelijke ledenraad van Groei & Bloei.

De functie coördinator lezingen is ingevuld door Elly van der Laan en Froukje van der Schaaf en Jan en Erica Davids hebben de coördinatie van de kwekersclub op zich genomen. 

In verband gezondheidsproblemen en een verhuizing die op komst is zijn wij naarstig op zoek naar mensen met een Groei & Bloeihart (groen bloed door de aderen) die het bestuur komen versterken. Kom eens een bestuursvergadering bijwonen om sfeer te proeven.

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

  1. voorzitter Groei & Bloei MK
  2. (ad interim) penningmeester
  3. algemeen bestuurslid

 

 

Ad. 1: Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Voor onze vereniging geldt dat wij op zoek zijn naar iemand die het groene hart op de juiste plek heeft zitten en verbindingen aangaat met de gemeentes die vallen onder de BUCH en groene organisaties uit onze regio. Ons bestuur bestaat uit betrokken en enthousiaste bestuurders die onze minder formele werkwijze graag willen continueren onder een nieuwe en enthousiaste voorzitter.

Ad. 2 : (ad interim) penningmeester
Helaas is onze penningmeester wegens gezondheidsproblemen momenteel non-actief. Zijn taken zijn het beheren van de rekening van onze afdeling, het verwerken en juist plaatsen van de binnenkomende en uitgaande geldbedragen, het doen van betalingen aan leveranciers en dienstverlenens. Het innen van contributie voor het lidmaatschap gebeurt door het hoofdkantoor. 

Ad. 3: Algemeen bestuurslid

Meedenken en meedoen in  het groen zijn de twee pijlers voor deze functie. Enthousiasme, openstaan voor en aandragen van groene initiatieven het  plannen, uitwerken, uitrollen en meehelpe van en bij activiteiten. Inspringen waar nodig is en een oog hebben voor de wensen en behoeften van onze leden. Heeft u zelf een idee voor de invulling en bent u een mensenmens  dan komen wij graag met u in contact.