Midden-Kennemerland

Groen Kapitaal Noord-Holland in Heiloo

Misschien heeft u het ook gelezen in de krant. Onlangs was er een informatiebijeenkomst in het gebouw van het Noord- Hollands Landschap.
Hier kwamen diverse partijen op uitnodiging van de krant bijeen. De gemeente Heiloo is best een groene gemeente. Toch waren er zo’n 20 belangstellende medeburgers die nog wel een groen initiatief wilden bedenken om daarvoor mensen enthousiast te maken.

Dit paste goed bij onze nieuw op te richten “taskforce groenprojecten”. Degene die zich hiervoor hebben aangemeld wilden ook allemaal deze kans benutten. Leuk om te merken dat veel van de ideeën die er leven gemeenschappelijk kenmerken hadden. Initiatieven die dus ook samengevoegd kunnen worden. Of breder uitgevoerd kunnen worden. Plannen voor extra borders in versteende gebieden, verticaal groen op versteende parkeerplaatsen, miniborders met gevarieerd groen bij de winkelcentra en gevarieerdere heggen en hagen waren een aantal die ik heb onthouden. Ook aandacht voor eetbaar groen, notenbomen en klein fruit zoals aalbes en kruisbes en fruitbomen in het openbaar groen kwam als suggestie voorbij. De organisatie gaf nog aan dat de opkomst nergens zo hoog is geweest als in Heiloo, dat was een compliment waard. Geldt zowel voor betrokkenheid als de aangedragen ideeën.

Kortom het was een goede en inspirerende avond.

Het gaat nu verder met draagvlak krijgen voor het door jou bedachte plan. Er moeten meerdere mensen zijn die jouw idee steunen. Dan moet je een korte projectbeschrijving maken en een kostenraming. Daarbij is begeleiding vanuit dit project mogelijk.

Mijn plan is om de vele gemeenschappelijke garagepleinen te vergroenen. Ik zie heel veel voordelen. Als dat mogelijk blijkt is dat een goede stap. Het helpt tegen de warmte die in stenen wordt opgeslagen en pas langzaam weer verdwijnt. Dit verschijnsel heet hittestress. Het helpt echt als er meer groen geplant wordt op deze tussenliggende muurtjes, verticaal groeiend groen. Klimhortensia, kamperfoelie, hulst, vuurdoorn, eigenlijk alles wat je met snoeien kunt begeleiden.

De voordelen zijn echter veel groter, de plant neemt immers met de wortels water op. De tegels die eruit gaan betekenen minder steen, dus meer grond dat water op kan nemen en minder stenen die warmte vasthouden. Het volgende voordeel is dat vogels en insecten een woon -of schuilplaats erbij krijgen. Insecten zijn ook vogelvoer. En dan het oog, dat wil toch ook wat? Want wat geeft meer plezier iets dat groeit en mogelijk ook bloeit of een hoop stenen? Mijn keus valt dan toch echt op groen.

Het plan zou nog uitgebreid kunnen worden met groene daken mits deze constructies een sedumdak kunnen dragen. Dit is een ander kostenplaatje natuurlijk dan wat stenen eruit en groen erin. Maar ook dit dak levert een bijdrage voor het klimaat. Het sedumdak neemt namelijk ook water op en voert dit geleidelijker af. Het is ook mooi als het bloeit. Regenwater kan afgekoppeld worden als er voldoende opnamecapaciteit is in de bodem. Dat is beter dan in de riolering afvoeren. Het is schoon water en kan zo in de bodem infiltreren, helpt tegen de verdroging waarvan we in Nederland last hebben. En tenslotte zonnepanelen op die daken zodat de garages van stroom kunnen worden voorzien. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten.

Ik ben best benieuwd wat u van deze ideeën vindt eigenlijk, vooral als u hiervan gebruik zou willen maken uw reactie kunt u mailen naar benzdocter(at)icloud.com.

En misschien wilt u ook nog aansluiten bij de werkgroep? Met veel energie kunnen we ook meer doen ik hoor graag van u.