Midden-Kennemerland

Iedereen een waterput of waterzak

Gemeenten passen zich aan bij plensbuien en hittegolf. Overal in den lande spelen die taferelen. Ze hebben klimaatadaptatie plannen opgesteld en dan weet je wat wordt bedoeld. We moeten ons aanpassen en daar ben ik het wel mee eens. Na een opsomming van alle misère die door klimaatverandering ons te wachten staat worden een aantal maatregelen genoemd die de gemeenten al hebben gedaan. Soms zijn die op één hand te tellen en er wordt niet gezegd wat ze hebben gelaten. Denkend aan de laatste extreme buien zijn er hier en daar wel wat knelpunten boven water komen drijven en het kan nog veel extremer worden in de komende tijd. Daar moet nu wat aan worden gedaan en niet op termijn en zeker niet over dertig jaar zoals de plannen soms vermelden. Genoemd wordt onder meer het idee om waterbergingen te maken in de (woon)omgeving en afkoppeling van riolering is ook het toverwoord na elke zware bui die wateroverlast veroorzaakt. Ondanks dat gemeenten hun best doen hebben we het met z’n allen niet makkelijk gemaakt door voortdurend te bouwen en te verharden. Vooral bij het verharden moeten er betere richtlijnen komen. Meer open tuingrond, goede grondbewerking en het water opvangen bij de bron. De wethouders denken maatregelen op te stellen bij aanleg van nieuwe wijken. Daar moet het niet bij blijven. Telkens komt dan weer mijn idee en stokpaardje boven water. Geen zandzakken voor de deur maar bijvoorbeeld een verplichting voor elke bewoner met een dak en een tuin om het hemelwater op te vangen door het plaatsen van een waterput, als voorraad, net als vroeger. Als je 1 m3 water vasthoudt per huis dan hoeft er 1000m3 water per wijk van duizend woningen niet afgevoerd te worden. Bij hitte en regen dubbel een succes. Ik adviseer jullie niet in de put maar aan de put, waterton enzovoorts. Enerzijds vang je water op dat niet hoeft te worden afgevoerd en anderzijds heb je een voorraad voor je tuin etc.

Na het promoten van genoemde (regen)water putten, vijvers en andere waterbergers rond het huis wordt het nu tijd om te starten met de actie ”watercollector”. Dat is een waterzak die je redelijk makkelijk onder de vloer van je huis of schuur kan aanbrengen en een flinke watervoorraad water herbergen voor drogere tijden en het water bij extreme buien mee opvangt. Iedereen weet inmiddels dat we zuinig moeten zijn op het water dat uit de kraan komt. Dat moet je dan ook gebruiken voor de noodzakelijke natte klussen in en om huis. Het water voor de tuin hoeft geen gezuiverd en duur leidingwater te zijn en komt gratis uit de lucht. Als je bij je regenpijp een ton, vat of put maakt ben je al goed op weg. Een regenton kan niet zoveel water bevatten en een betonnen of kunststof put kan meer herbergen. Een put graven is niet altijd eenvoudig en daarom zou de Hydrobag of waterzak een oplossing kunnen zijn. Ikzelf heb hem ”de watercollector” genoemd. Als je die onder de vloer van je huis plaatst neem hij geen ruimte in. De waterzak kan opgerold door het kleinste kruipluik en onder de vloer neemt hij een vorm aan die daar mogelijk is. Je moet er uiteraard wel voor zorgen dat je de aanvoer aansluit op de hemelwaterafvoer en voor een leiding om aan te sluiten op een (hand)pomp. Altijd gratis schoon water waarmee je de auto kan wassen, de tuin kan bevloeien en de ramen streeploos kunt wassen voor een eenmalige uitgave van ongeveer 400 euro . Met een elektrisch pompje kun je overigens ook het toilet ermee doorspoelen. Succes verzekerd. Ik ben bezig onder mijn huis een proefopstelling te maken. Wil je meer weten, neem dan contact met mij op. Met groene groet,                                    

Nico Brantjes (nico.brantjes(at)gmail.com)