Midden-Kennemerland

Zonder bijen is er geen leven

Het klinkt triest maar het is wel de realiteit. Ook al is het begin herfst nu dat ik dit schrijf, toch is dit een item om over na te denken en in actie te komen.

Professionele imkers die echt voor de honingproductie gaan zijn mede een oorzaak voor de achteruitgang van de bijen. Zij voeren suikerwater aan de bijen om de bijen kunstmatig in leven te houden. Er zijn bijenrassen geïmporteerd, er zijn mensen die kunstmatig koninginnen telen, terwijl de Nederlandse honingbij steeds schaarser wordt. Hierdoor verzwakt het ras.

 Wist u dat 80% van de honing die een bij produceert nodig is voor de bij zelf en om voor een jong vitaal nageslacht te zorgen. Over de overige 20% kan de mens beschikken. De bekende varroamijt is als plaag ontstaan door het gesleep van mensen en het klonen van bijen. Misschien hebben de farmaceuten die er de bestrijdingsmiddelen tegen ontwikkelen er zelf de hand in dat die mijt een probleem is.

 Bio-dynamische imkers bestrijden de varroamijt niet. De bijen moeten het zelf doen. Het versterkt het ras.

In Nederland ontbreekt het aan biodiversiteit met name de bloemen waar de bijen de honing vandaan halen (hun voedsel) zijn schaars. Daarentegen is er volop raaigras te zien. In het voorjaar zien wij wel enige bloesems, maar vooral in de zomer en herfst zijn er weinig meer te zien. Dus is er weinig voedsel voor de bij.

Gelukkig zijn er tal van kleine initiatieven en projecten in Nederland die aan de weg timmeren om de biodiversiteit op te krikken. Hoe blij word je niet als je bermen ziet vol met bloeiende meerjarige inheemse bloemen. Je begint deze bermen gelukkig steeds meer te zien.

Ook onze eigen Groei en Bloei afdeling is actief.

Provincie, Rijkswaterstaat, Gemeentes, Waterschappen, ProRail en Tennet zijn ook tot de conclusie gekomen dat zij wat aan de biodiversiteit moeten doen. Zij passen hun maaibeleid aan en verschralen de grond. Makkelijker is het niet. Het probleem is alleen dat het allemaal erg traag gaat en niet iedere overheidsinstantie doet mee.

Nu de meeste veehouders nog over de streep trekken en wij gaan de goede kant op.

Als particulier met een kleine of grote tuin kunt u natuurlijk ook het nodige betekenen voor de biodiversiteit. Versteende tuinen zijn echt achterhaald. Een luie tuinier die zijn tuin laat verschralen, (dus niet al die dure mestkorrels kopen bij de tuincentrums maar een insectenhotel) zal zien dat zijn tuin binnen de kortste tijd vol zit met bijen en vlinders mits hij de juiste planten in zijn tuin zet. De beste manier om vlinders naar de tuin lokken is met nectarplanten. De meeste soorten hebben mooie bloemen, zoals ijzerhard (Verbena), kattestaart (Lythrum), rode zonnehoed (Echinacea) en herfstanemonen (Anemone x hybrida). Ook hebben vlinders warme, beschutte plekjes nodig.

 Bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere het bijenkorfje (Prunella grandiflora), tijm (Thymus serpyllum), guldenroede (Solidago), salie (Salvia officinalis) en ereprijs (Veronica longifolia) 

Wist je dat je vanaf april tot oktober vlinders in de tuin kunt lokken? Dit doe je door voor afwisseling in de bloeitijd te zorgen. Voorjaarsbloeiers zoals Aubrieta, judaspenning (Lunaria) en kruipend zenegroen (Ajuga reptans) mogen in een vlindertuin niet ontbreken. Kies voor de zomerperiode ijzerhard (Verbena bonariensis), kattestaart (Lythrum salicaria), margrieten (Leucanthemum vulgare) en marjolein (Origanum), voor het najaar hemelsleutel (Sedum), Liatris en herfstasters (Aster).

.Afgevallen blad tussen de beplanting is meer dan voldoende als meststof. Planten krijgen ook meer weerstand tegen allerlei ziekten als zij niet meer kunstmatig worden bemest. Zie je dat een plant toch achteruit gaat in gezondheid dan wordt het tijd om de plant te verplaatsen. Tuinders en moestuinders doen niet voor niets aan wisselteelt. Met bloemetjes in de tuin word je een gelukkiger mens. Je zult het echt merken. 

Mag ik bijen houden in mijn tuin?

Ja, dat mag, maar het is zeer raadzaam om hier weloverwogen keuzes in te maken. Een bijenvolk kan onvoorspelbaar zijn en kan overlast bezorgen in de nabije omgeving. Buren kunnen bijen als gevaarlijk ervaren voor hun spelende kinderen of huisdieren. Mensen die een zwembad hebben kunnen bijen als overlast ervaren. Mensen vinden het niet prettig als bijen gaan zwermen of (erger nog) prikken. Het is zeker aan te raden om de buren van te voren goed te informeren.

Er zijn mogelijkheden om de overlast tot het minimum te beperken. De locatie van de kast en een juiste keuze van het bijenras zijn voorbeelden hiervan. Een heg plaatsen op de tuingrens is ook een mogelijkheid. De bijen moeten dan omhoog vliegen wat het positieve gevolg heeft dat de buren minder overlast van de beestjes zullen ervaren.

Er zijn gemeentes die verordeningen hebben over het houden van bijen. Die stellen dat het verboden is om bijen te houden binnen een straal van 30 meter van woningen, gebouwen waar overdag mensen verblijven en de openbare weg. Indien er voldoende beschermingsmaatregelen genomen zijn, door middel van een afscheiding van twee meter hoog, of de omliggende gebouwen zijn eigendom van de bijenhouder, is dit wel toegestaan.

Om het hele verhaal te lezen kunt u de PDF-file downloaden, klik hier

Cees Stam