Midden-Kennemerland

Bestuur

Vacature
voorzitter

Secretaris, Anke van Kruijssen
secretaris en jaarprogramma

Cees Stam
Penningmeester

Mariet Bos
Redactie De Nieuwe Stek

Julian de Groot
Ledenadministratie

Geno de By
aspirant bestuurslid

U kunt het huishoudelijk reglement downloaden door op de PDF-file te klikken.