Midden-Kennemerland

Zo creëert u een fijne vogeltuin

Heerlijk gezellig, al die vogeltjes in mijn tuin, er zijn er altijd wel een paar. En het is zo leuk om ze druk bezig te zien. Wilt u ook graag (meer) vogels in uw tuin? Zeker met het voorjaar in het verschiet?

Hier zijn mijn tips

Bekijk ook het artikel: handige planten voor vogels – hierin geef ik een lijstje van planten die handig zijn om de hierna genoemde punten in de tuin te implementeren. Zie link: http://irisgardenecology.wordpress.com/2014/09/08/handige-planten-voor-vogels/

Voedsel

De makkelijkste manier om vogels te lokken is ze voedsel aan te bieden. Nu kan dat wel met vetbollen, pindakaas of strooivoer, maar nog veel leuker is het om ze vers voedsel aan te bieden. Dan worden er echte acrobatentoeren uitgehaald om het eten te bemachtigen.
Bovendien is variatie ook voor vogels gezond, dus hoe meer soorten, hoe beter –en hoe meer verschillende vogels de tuin zal aan trekken.

Planten die vogels van voedsel voorzien zijn op te delen in de volgen­de groepen:

• vruchten/bessen
• zaden
• insecten

Vogels zijn vaak gek op vruchten of bessen, dus met een slim gekozen plant zal uw tuin zeker bezocht worden. Vooral merels en musjes zijn er snel bij. Met zaden trekt een plant vaak meer gespecialiseerde vo­gels, zoals meesjes of putters. Maar vergeet ook het aantrekkelijke van insecten niet: die zijn voor de meeste vogels een belangrijke bron van voedsel, vooral tijdens het broedseizoen. Kuikens eten meestal alleen maar insecten. Het gebruik van insecticiden, het groeiende aandeel in bebouwing en bestrating en de vermindering in variatie in beplant­ing maakt het moeilijker voor insecten om voedsel te vinden. Minder voedsel betekent minder voortplanten en dus een achteruitgang in de populatie. En doordat ze belangrijk voedsel zijn voor vogels krijgen ook die het moeilijker. Dus door (nuttige) insecten te helpen helpt u ook vogels. Planten die nectar produceren zijn nuttig, maar ook planten die bijvoorbeeld altijd wat bladluis hebben zijn belangrijk.

Bladluis wordt gegeten door onder andere pimpelmeesjes (die zoekensystematisch bomen en struiken af naar de kleine sapzuigers) maar trekt ook weer rovende insect­en aan, die op hun beurt weer gegeten worden door vogels… Ieder beestje heeft zijn nut.

Water

Voedsel is belangrijk, maar om vogels langer in de tuin te laten verblijven is ook water nodig. Een vijver is nog wel de beste vorm van water om vogels te trekken. Zorg voor een paar ondiepe randen, niet te veel begroeid en liefst met een bodem van wat keien, dan zult u dagelijks kunnen genieten van badderende en drinkende vogels. Een natuurlijke vijver, dus zonder chemicaliën, is uiteraard gezonder voor de vogels.

Tuininrichting

Een makkelijke manier om vogels te verleiden om te nestelen is het ophangen van nestkastjes. Maar wilt u dat ze ook buiten het broed­seizoen terugkomen, dan zult u meer moeten bieden. Bovendien nestelt niet iedere soort vogel even makkelijk in een nestkastje, bijvoor­beeld roodborstjes zijn heel kieskeurig. Met voedsel en water alleen trekt u wel vogels, maar hoe een tuin is ingericht bepaalt of ze ook zul­len blijven. Verschillende soorten tuinen trekken verschillende soorten vogels. Een gazon trekt vooral merels, die hierin op zoek zullen gaan naar wormen. Een bloemenborder vol zaadproducerende planten trekt veel zaadeters. Maar in geen van beide tuinen zullen snel vogels nestelen. De meeste vogels houden van een beetje dichtbegroeid struikgewas, goed vertakte bomen en klimplanten met een wirwar van takken.

Iris Veltman (milieukundige)

Artikel wordt vervolgd in de eerstkomende uitgave.