Midden-Kennemerland

Groenspoor Noord-Holland

Doelstelling van het project is versterking biodiversiteit door verkn­open bestaande en nieuwe infranatuur met groensociale initiatieven en openbaar groen tot een fijnmazig – sociaal - natuurnetwerk. De aftrap voor het Groenspoor heeft in Heiloo plaatsgevonden. Castricum sluit aan en vanuit Heemskerk is belangstelling voor het project. En dat biedt veel kansen om iets moois te realiseren. Geen verbrokkelde stukjes maar mooie linten groen waar bomen, planten en dieren goed kunnen leven en zich kunnen verplaatsen.

Waarom wil de provincie dat en waarom is dat een heel goed idee?

De bebouwing in de Randstad en zeker in de dorpen in ons Groei & Bloei Werkgebied neemt de afgelopen en voor ons liggende jaren fors toe. Denk aan de uitbreiding in Heemskerk, Castricum Heiloo en Limmen. Kleine groengebieden verdwijnen en daarmee waardevolle stukjes natuur tussen bestaande bebouwing. De druk op de water­opvang capaciteit neemt toe. Om de nadelen op te vangen worden er meerdere initiatieven ontplooit. Vanuit verschillende belangenor­ganisaties zijn werkgroepen gestart. De eerste die van start is gegaan is de biodiverse bermen. Een volgende werkgroep die gaat lopen is het bewaken van groene voorzieningen ter compensatie van de afslag A9 en de ondertunneling van het spoor in Heiloo. Een derde is een aaneengesloten wandelroute aan de oostkant van Heiloo. De werk­groepen gaan met deze laatste twee sporen starten en u hoort hiervan de behaalde resultaten in een later stadium. Vindt u het ook leuk om u hiervoor in te zetten? U kunt nog aansluiten of u aansluiten bij een nieuw spoor.

En waar komt Groei & Bloei dan kijken? Nou in ieder geval bij de particuliere tuinen. Wie niet, zoals onze leden, een passie voor tuinieren heeft mag en moet een beetje hulp krijgen. Want een groene tuin levert een enorme bijdrage aan vergroening en groen houden van de plaatsen waar wij met elkaar wonen. Een haag is een betere afschei­ding dan een schutting een grasveld neemt meer water op dan een tegel. Het is eenvoudig en ook best moeilijk om dat tussen de oren van NIET tuiniers te krijgen. En natuurlijk kost dat ook TIJD maar dat is KWALITEIT. Je bent in de buitenlucht, je bent in beweging. De natuur krijgt meer kansen, waarom dus niet hoor ik u denken. Daarom gaan we daar aan werken met elkaar. Op elke manier die u kunt bedenken.

Foto´s van mooie tuinen delen, tuinclub starten, kinderen de voordelen vertellen, ze helpen er ook lol in te krijgen. Het kan en het gaat ons lukken, zeker met uw hulp! Een positief verhaal vertellen dat kunnen wij Groei & Bloeiers.

Mercedes Docter/ Dorien Reiche