Midden-Kennemerland

Het snoeien van rozen

Rozen dienen gesnoeid te worden, dat is algemeen bekend, maar toch is dit vaak een beletsel voor veel mensen om aan rozen te beginnen.

Maar is snoeien wel zo belangrijk? Zonder te snoeien groeit een roos evengoed wel, in de oertijd was er ook niemand om de rozen te gaan snoeien. Wat is dan wel het nut van het snoeien? Welnu, snoeien is eigenlijk niets anders dan het vormen van een rozenstruik naar de wensen van de tuinier.
Daarbij kunnen verschillende uitgangspunten gelden.
Bijvoorbeeld: een kleiner aantal grote bloemen of juist veel, maar dan kleinere bloemen. Een struik die boven de omringende beplanting uitsteekt of juist een die lager blijft maar misschien wel breder is. Ook is de soort roos daarin belangrijk, in het algemeen kan men stellen dat een moderne soort Theehybride of trosroos eerder  en meer snoei nodig heeft dan een oude roos, heesterroos of klimroos aangezien deze laatste van nature een mooier opgebouwde struik ontwikkelen.
Om met de theehybriden en trosrozen te beginnen is het wenselijk dat u deze, ervan uitgaand dat u ze net heeft geplant, begin maart terugneemt tot op ±  5 cm boven de grond waarbij het bovenste oog (een knop van de nieuw te vormen groeischeuten) naar de buitenzijde wijst (een oog zit daar waar vorig jaar een blad was). De nieuw te vormen groeischeuten kunt u het jaar daarop dan ook weer op die manier tot op 5 cm. terugnemen boven de snoei van het jaar daarvoor. De gesnoeide takken worden dus elk jaar ± 5 cm langer. Tevens dient u de dode en beschadigde takken te verwijderen. Dit geldt ook voor takken die amper meer bloei geven.
Deze voorgaande snoeiwijze zal voornamelijk toegepast worden bij vakvulling waar deze twee genoemde groepen  van rozen zich bij uitstek voor lenen. Iets anders ligt het bij de groepen oude, David Austin en andere heesterrozen. Deze worden vaak in de borders toegepast samen met allerlei andere planten. In die situatie moeten deze rozen vaak minder teruggesnoeid worden, bijvoorbeeld tot een derde van de in het jaar daarvoor  aangegroeide scheuten, dus jaarlijks twee derde boven de snoei van het jaar daarvoor wegnemen, ook tot op een naar buiten gericht oog.
Als laatste dan de klimrozen, deze ontwikkelen jaarlijks veel langere groeischeuten. Deze moeten zoveel mogelijk horizontaal uitgebogen en opgebonden worden en worden NIET teruggesnoeid. Echter de kortere zijtakken die dat jaar daaraan groeien worden ook in maart in het jaar daarop tot op ±.5 cm weggesnoeid; langere takken, zeg van meer dan een meter, worden weer  horizontaal uitgebogen en opgebonden. Het staat mooi te proberen de takken gelijkmatig over het oppervlak te verdelen. Indien de klimroos wordt toegepast als pilaar dient U de takken als een spiraal om de pilaar heen te winden, voor de rest geldt hetzelfde.

Met vriendelijke tuingroeten, Piet Veldhuis