Midden-Kennemerland

Help de duizendknoop bestrijden

Steeds gaan er alarmbellen als we weer eens overlast hebben van invasieve exoten. Dat kunnen planten zijn en dieren. Voorbeelden zijn er genoeg en als we het hebben over de zogenaamde woekeraars , planten die ons land langzaam veroveren,  dan staan op dit moment de Reuzenberenklauw  en de Japanse duizendknoop bovenaan het lijstje.  Naast dieren zijn er dus ook planten die aanvankelijk als bezienswaardigheid zijn meegenomen uit een ver land en die zich hier in de tuin en de natuur hebben gevestigd.

Ze worden aanvankelijk  ruimhartig bejegend maar als blijkt dat ze weinig natuurlijke vijanden hebben en zich snel kunnen verspreiden dan  gaat het mis en dan wordt er naar de overheden gekeken om de planten in te tomen en te bestrijden. Die overheid en ook andere grote organisaties werken meestal  traag en kunnen moeizaam besluiten nemen. Te laat komen we tot ontdekking dat we ook een stukje verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen door zelf op te treden. Niet wachten tot een ander iets doet maar zelf ook actief worden.                               

Nu is het dus de Japanse duizendknoop die het ons lastig maakt door in de grond te woekeren en zich blijkbaar overal kan nestelen. Die plant groeit onder vochtige en droge omstandigheden, op rijke en arme gronden, in het zon en in de schaduw. Hij is dus bodemvaag. Hij trekt zich niets van asfalt, funderingen, tegels en beschoeiingen aan en kan er dwars doorheen groeien. Redenen genoeg om hem adequaat te bestrijden maar dan wel zo milieuvriendelijk mogelijk. Maar om het van deze plant te winnen  moet je ze wel hardgrondig te lijf gaan. Je moet ze dood pesten in de groei.                            

Eerst zal je alle bovengrondse delen moeten verwijderen door ze uit te steken met zo veel mogelijk wortels  eraan, want de grond is verzadigd van wortels  Doe dat met een scherpe steekschop, want de wortels zijn stug. Het gewas moet daarna worden afgevoerd. Niet in de groencontainer doen maar liefst direct in de huisvuilcontainer. Doe het secuur maar als de grond bovengronds weer vrij is van het gewas dan ben je er nog niet. Het schoonhouden en vrijmaken vereist discipline, want telkens als de plant zijn kop boven de grond steekt dan moet je die wegsteken. Werk schoon, want elk stukje wortel dat je laat liggen kan weer aanslaan en uitgroeien. Uitputten dus ofwel dood treiteren en dat proces kan lang duren. Geef de moed niet op, want het is de enige methode om er voor goed van af te komen.                                                                          

Het zou een goede zaak zijn als we elkaar een beetje steunen en elkaar scherp houden door de vervuilde plekken te melden. Nog mooier zou zijn dat we in onze woonomgeving (mag ook daarbuiten)  actief meewerken aan de bestrijding. Een stuk Japanse duizendknoop adopteren bijvoorbeeld. Mensen helpen die het niet meer zien zitten. Zelf ben ik al gestart met de adoptie van een hoek( 60m2)  duizendknoop in de gemeente Uitgeest. Zo zouden we elke melding in tuinen en plantsoenen, voor particulieren en overheden kunnen aanpakken. Omdat we veel flexibeler zijn dan de soms trage overheden kunnen we de planten regelmatiger en vlotter te lijf gaan.                             

In de omgeving van Midden Kennemerland zijn best wel plekken van de duizendknoop te vinden. In Heiloo is het mij o.a. opgevallen dat bij de Willibrordusstichting aan de Kennemerstraatweg  grote haarden van deze woekeraar te zien zijn. Veel actie om die te verwijderen is er nog niet. Zou Groei en Bloei daar een stimulerende rol in kunnen spelen?  Een aanpak om zonder chemische middelen de daadwerkelijk  de strijd aan te gaan met  deze hardnekkige invasieve exoot.                                                                 

Nico Brantjes