Midden-Kennemerland

Verslag bijeenkomst zaaiclub 11 februari 2023

De zaaiclub van onze afdeling houdt jaarlijks twee bijeenkomsten: één in februari, waar (meestal zelfgeoogste) zaden worden uitgewisseld, en één eind april-begin mei waar de opgekweekte plantjes worden geruild. Op zaterdag 11 februari jl. was de eerste bijeenkomst van dit jaar, in de ontmoetingsruimte van de tuin van kapitein Rommel in Castricum. Die tuin is op zich al een bezoek waard, en meestal doen ook één of meer vrijwilligers van de groep die deze tuin onderhoudt mee met onze zaaiclub.

Er waren elf personen (waarvan twee nieuwe leden) en het was een levendige en gezellige gebeurtenis, zoals gebruikelijk. Iedereen had weer allerlei zaden meegenomen, in totaal wel meer dan vijftig verschillende soorten ! Hieronder waren bekende zoals Goudsbloem, Lathyrus, Stokroos en Judaspenning, maar ook minder bekende zoals de diverse cultivars van Blauwe Winde (Ipomoea), Graslelie (Anthericum liliago) en Bolderik (Agrostemma githago) en tenslotte ook spectaculaire soorten als Geranium maderense en Leonotis nepetifolia. Tijdens de koffie werden zaden en ervaringen met het opkweken uitgewisseld, en na het maken van een afspraak voor de bijeenkomst eind april ging ieder weer zijns of haar weegs.

Lathyrus